מחוררים לרוכבים

מחורר שמאפשר חירור חורים של 12 מ"מ או 15 מ"מ…
מחורר לרוכבים לצינורות עד 75 מ"מ כשהרוכב כבר מורכב על…