נועץ מחברים מכני

מתקן להרכבה על שולחן לנעיצת מגוון של מחברים לצינוריות דקות…