מחורר לצינור מעוך

 מחורר מיוחד לצינור מעוך עם סכין שבנוי בצורה גיאומטרי שמקל…